Cheltuieli eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică – Ordinul 529/1283/2013

În Monitorul Oficial nr. 521/2013 s-a publicat Ordinul comun al Ministerului Fondurilor Europene și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 592/1283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică.