Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei catre PE si Consiliu – Plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale

Pe 17 aprilie 2013, la Bruxelles, a fost emis avizul Comitetului Economic si Social European privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind un plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale.

6 vizite