Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii

Mult-aşteptatul „Cod al insolvenţei”, adoptat iniţial prin ordonanţă de urgenţă şi declarat neconstituţional din cauza adoptării sale sub forma unei ordonanţe de urgenţă, a fost votat de parlament şi publicat în Monitorul Oficial nr. 466/2014 sub denumirea de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă care… nu este un cod în adevăratul sens al cuvântului, întrucât ar fi fost necesară parcurgerea unei proceduri prealabile (adoptarea unor Teze, prin hotărâre a Guvernului). De altfel, proiectul iniţial preconiza nu un cod, şi nici măcar o lege nou, ci reunirea într-un codex a diverselor reglementări în materie, plus o necesară ajustare sau coordonare a textelor care păreau a fi în divergenţă (spre exemplu, în actele normative relative la insolvenţa societăţilor bancare şi a celor de asigurări se vorbea de insolvabilitate în loc de insolvenţă).

Necesitatea lucrării
Legea nr. 85/2014 îşi propune o viziune integratoare, incluzând într-un singur corpus normativ legislaţia generală, aplicabilă tuturor operatorilor economici, legislaţia specială, incidentă instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolvenţei grupurilor de societăţi, reglementarea insolvenţei transfrontaliere, a mandatului ad-hoc şi concordatul preventiv.

Noul Cod al insolvenţei. Note. Corelaţii. Explicaţii se impune având în vedere trecerea la un „Cod” al insolvenţei ale cărui obiective sunt asigurarea echilibrului intereselor în concurs şi eficientizarea procedurii.  Instrument de lucru pentru toţi practicienii, şi nu numai, oferind informaţii de bază care pot servi drept suport în activitatea judiciară, lucrarea are, de asemenea, natura unui ghid, a unei introduceri pentru specialiştii în alte ramuri de drept.

Din cuprins

 • o analiză sintetică a articolelor din noul „Cod” al insolvenţei
 • corelaţii cu legislaţia anterioară şi cu cea în vigoare
 • analiza noilor dispoziţii procesuale
 • ample referiri jurisprudenţiale
 • punerea în discuţie a omisiunilor sau a neconcordanţelor prevederilor noului „Cod”
 • tabele de corespondenţă
 • index detaliat

Puncte forte

 • insolvenţa analizată din perspectiva practicienilor
 • o abordare integrală a Noului Cod al insolvenţei
 • un instrument de lucru necesar pentru înţelegerea şi aplicarea noului „Cod”
 • soluţii practice în aplicarea noilor prevederi
 • explicarea noilor reglementări
 • corelarea vechii reglementări cu cea nouă
 • valorificarea doctrinei şi jurisprudenţei anterioare

Despre coordonator
PIPEREA Gheorghe – prim-vicepreşedinte în Consiliul Naţional de Conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, profesor dr. al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, partener fondator al SCA “Piperea & Asociații”.

Despre autori
Petre Piperea – avocat Piperea & Asociaţii
Cătălin Antonache – avocat Piperea & Asociaţii
Alexandru Dimitriu – drd., avocat Piperea & Asociaţii
Mirela Piperea – avocat Piperea & Asociaţii
Irina Sorescu – avocat Piperea & Asociaţii
Alexandru Răţoi – avocat Piperea & Asociaţii

Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii

Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii