Lucrarile editurii C.H. Beck premiate de Uniunea Juristilor din Romania

Miercuri, 17 decembrie 2014, orele 17,00, la hotelul Ramada Majestic (Calea Victoriei nr. 38-40, etaj 1, sala „I.L. Caragiale”) va avea loc înmânarea premiilor Ştiinţifice ale Uniunii Juriştilor din România pe anul în curs.

Comisia pentru evaluarea propunerilor făcute de edituri în vederea acordării premiilor Ştiinţifice a stabilit, împreună cu Consiliul director al Uniunii Juristilor din România, lucrările cărora li se acordă premiile Ştiinţifice pe anul 2014.
Drept urmare, Premiul „Mihail Eliescu” va fi acordat Domnului profesor Dan Chirică, pentru lucrarea „Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile”, apărută la Editura C.H. Beck.

Despre lucrarea Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile

Editura C.H. Beck

Deşi materia succesiunilor şi liberalităţilor este una tradiţional impregnată de „clasicism”, adică de soluţii legislative mai puţin supuse schimbării faţă de alte materii ale dreptului civil, iată că noua reglementare, inspirându-se din reglementările de dată mai recentă din alte ţări (în special, din Franţa şi Quebec, dar şi din Elveţia şi Italia), dar şi inovând (uneori, temerar), conţine, pe lângă regulile tradiţionale (unele adevărate „fosile” juridice, care în mod normal ar fi trebuit să fie abandonate), şi soluţii legislative inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranţă, după etapa de buimăceală generală specifică adoptării unei reglementări de o asemenea anvergură, de o manieră destul de intempestivă, vor constitui adevărate pietre de încercare pentru jurisprudenţă şi pentru doctrină.

Un alt premiu din cadrul decernărilor Premiilor Ştiinţifice 2014 este Premiul „Anibal Teodorescu” oferit Domnului dr. Cătălin-Silviu Săraru, pentru lucrarea „Cartea de contracte administrative – modele, comentarii, explicaţii”, apărută la Editura C.H. Beck

Despre lucrarea Cartea de contracte administrative – modele, comentarii, explicaţii

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicaţii cuprinde un număr de 33 de modele de contracte administrative comentate şi explicate, grupate în 8 mari categorii: 1. Contracte de concesiune; 2. Contracte de achiziţii publice; 3. Contracte de atribuire a folosinţei unor bunuri din domeniul public; 4. Contracte de management public; 5. Structuri asociative ale autorităţilor publice; 6. Contracte de parteneriat; 7. Contracte privind transportul pe căile ferate; 8. Alte contracte.  Pentru fiecare tip de contract este prezentat mai întâi un model şi apoi în cadrul unui comentariu sunt analizate principalele clauze contractuale.
Lucrarea mai cuprinde comentarea celor mai importante clauze de drept public care se regăsesc în contractele administrative. În finalul cărţii este inclusă o secţiune dedicată regulilor de interpretare a clauzelor din contractele administrative, ştiut fiind că în practică multe aspecte litigioase sunt legate de interpretarea punerii în aplicare a diverselor clauze contractuale.

Tot în cadrul premiilor ştiintifice acordate de către Uniunea Juriţtilor din România se acordă diploma de onoare oferita colectivului de autori coordonat de profesorul Dumitru Andreiu Petre Florescu, pentru lucrarea „Călăuza juristului

Despre lucrarea Călăuza juristului

Călăuza juristului analizează integrat instituţiile de drept material sau procesual, recomandând în acelaşi timp şi modele sumare de ghidare practică, însoţite de jurisprudenţă.
În considerentele teoretice ale fiecărei instituţii de drept au fost avute în vedere exclusiv normele în vigoare, incluzând aici noile coduri, civil şi, respectiv, de procedură civilă.
Jurisprudenţa recomandată vizează însă nu doar speţe cercetate prin prisma noilor coduri, ci şi pe baza vechilor coduri, formulându-se, unde a fost cazul, necesarele precizări şi raportări la norma nouă. S-a urmărit, în principal, în selecţionarea speţelor, ca, pe lângă informaţia ca atare, cititorul să fie familiarizat şi cu modul de apreciere a probelor de către judecător, cu raţionamentul logic şi juridic al acestuia.