Aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de T.V.A. prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015

În Monitorul Oficial nr. 33 din 18 ianuarie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 4.146/2015 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002.