Aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în 2016

În Monitorul Oficial nr. 215 din 23 martie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017.