Întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate de ASF

În Monitorul Oficial nr. 230 din 29 martie a.c. a fost publicată Instrucțiunea nr. 1/2016 a Autorității de Supraveghere Financiară privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.