Aprobarea Normelor privind buna reputație a auditorului financiar

În Monitorul Oficial nr. 251 din 5 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea nr. 27/2016 a Camerei Auditorilor Financiari din România pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a auditorului financiar.