Hotărârea CEDO în Cauza Coniac împotriva României

În Monitorul Oficial nr. 281 din 13 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 6 octombrie 2015 în Cauza Coniac împotriva României (Cererea nr. 4.941/12).