Aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului

În Monitorul Oficial nr. 306 din 21 aprilie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 1195/2016 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului. La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.