Carta albă a apărării

Conform Legii privind planificarea apărării nr. 203/2015, Carta albă a apărării, denumită în continuare Carta albă, este documentul de planificare a apărării la nivel departamental care are ca scop îndeplinirea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării și implementarea obiectivelor de apărare stabilite de Programul de guvernare. Carta albă este elaborată de Ministerul Apărării Naționale, însușită de Guvernul României, avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și aprobată de Parlament, conform legii, pentru un orizont de 4 ani (2015-2019). Carta albă a apărării a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 12/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 310 din 22 aprilie a.c.