Aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

În Monitorul Oficial nr. 311 din 22 aprilie a.c. a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acţiune se prevăd anual prin bugetul instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiune.