Concurs Dreptul afacerilor 2016

Concursul se adreseaza masteranzilor de la Masterul de Drept European, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti.

Obiectul concursului – un articol de 3-8 pagini, in word, din domeniul dreptului afacerilor, inclusiv drept european al afacerilor. Se pune accent pe caracterul practic al conținutului, noutatea analizei, autenticitatea si utilitatea prezentarii. Articolul va fi publicat in revista Curierul Judiciar.

Mai multe despre revista Curierul Judiciar

http://www.curieruljudiciar.ro/

in special

http://www.curieruljudiciar.ro/vreau-sa-public/

Articolul trebuie trimis pana la data de 9 mai 2016, ora 24, la adresele  oana.dimitriu@beck.ro si mihai.sandru@csde.ro

Validarea concursului se face de Editura C. H. Beck, prin redactia revistei Curierul Judiciar care va aprecia cu privire la publicarea articolului pana la data de 16 mai 2015.

Premiul – o invitatie de o persoana la Conferinta Dreptul afacerilor, 2016

http://dreptulafacerilor.beck.ro/

Invitatia nu este transmisibila. Nu se accepta lucrari in coautorat.