Modificări în procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor

În Monitorul Oficial nr. 343 din 5 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 148/61/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor.