Legea privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

În Monitorul Oficial nr. 342 din 5 mai a.c. a fost publicată Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, act care intră în vigoare la data de 3 august 2016 și care abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2001; respectiv capitolul VII – Casa de Asigurări a Avocaților, cuprinzând articolele 91-95, din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.