Hotărârea CEDO în Cauza Drăgan împotriva României

În Monitorul Oficial nr. 467 din 23 iunie a.c. a fost publicată Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 2 februarie 2016 în Cauza Drăgan împotriva României (Cererea nr. 65.158/09) Strasbourg prin care constată că a fost încălcat art. 3 din Convenție din cauza condițiilor de detenție ale reclamantului și a lipsei unui tratament dentar adecvat și a unei diete corespunzătoare.