O.U.G. nr. 35/2016. Completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

În Monitorul Oficial nr. 489 din 30 iunie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 în vederea respectării termenului imperativ de 1 ianuarie 2017 – termen de finalizare a aplicării legilor fondului funciar, ceea ce presupune eliberarea de la acea dată a tuturor titlurilor de proprietate la nivel național.