Decizia Curții Constituționale nr. 374/2016. Constituționalitatea art. 54 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 317/2004

În Monitorul Oficial nr. 504 din 5 iulie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 374 din 2 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) teza întâi și art. 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.