Decizia CC nr. 405/2016. Constituționalitatea dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal

În Monitorul Oficial nr. 517 din 8 iulie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.