Decizia I.C.C.J. nr. 3593/2015 prin care se dispune anularea art. 3 alin. (1) din O.M.F.P. nr. 2.604/03.10.2011

În Monitorul Oficial nr. 537 din 18 iulie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3.593 din 13 noiembrie 2015, a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care s-a luat în examinare recursul declarat de reclamanta S.C. „Turism Covasna” – S.A. împotriva Sentinței civile nr. 24/F din 26 februarie 2015 a Curții de Apel Brașov – Secția contencios administrativ și fiscal.