Aprobare cu modificări a O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

În Monitorul Oficial nr. 556 din 22 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 158/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.