Modificarea criteriilor de eligibilitate și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015

În Monitorul Oficial nr. 150 din 28 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 44/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Post-ul Modificarea criteriilor de eligibilitate și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015 apare prima dată în legalis.