Depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile supravegheate de A.S.F.- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În Monitorul Oficial nr. 173 din 9 martie a.c. a fost publicată Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară — Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Post-ul Depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile supravegheate de A.S.F.- Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare apare prima dată în legalis.