Lansarea cărții Fiducia și Trust-ul (Video)

Joi, 9 martie 2017, în Sala Constantin Stoicescu din incinta Palatului Facultății de Drept a Universității București, a avut loc lansarea cărţii „Fiducia și Trust-ul”, publicată la Editura C.H. Beck Bucureşti, având ca autor pe domnul Daniel MOREANU, doctor în drept, avocat în Baroul București.

Invitații speciali ai evenimentului au fost doi dintre cei mai apreciați profesori de drept, profesor universitar doctor și, de asemenea, decan al Facultății de Drept, Flavius-Antoniu BAIAS care a început sesiunea de prezentări a lucrării „Fiducia și Trust-ul”.
Evenimentul a debutat cu prezentarea cărţii de către domnul profesor universitar care a adresat cuvinte de laudă autorului Daniel MOREANU, subliniind faptul că acesta a fost extrem de inspirat în ceea ce privește tema lucrării dat fiind faptul că este prima lucrare din doctrina românească ce analizează instituția fiduciei.

Acesta a apreciat foarte bine faptul că fiducia reprezintă unul dintre instrumentele uzitate la nivel internaţional şi care lipsea în legislaţia românească, ca de altfel unul dintre cele mai importante elemente de noutate introduse prin Codul civil de la intrarea sa în vigoare.

Ulterior, a preluat cuvântul profesorul universitar doctor Valeriu STOICA care a punctat, de asemenea, cu precădere, ideea de noutate în dreptul civil:

Existența unei lucrări care să încerce să pună în evidență numeroasele avantaje pe care această instituție juridică inovatoare, căreia i-au fost alocate însă numai 19 articole, le poate aduce în practica circuitului civil general, prin crearea unor structuri juridice moderne care să țină pasul cu realitățile actuale reprezintă, fără îndoială, o necesitate.

Domnul prof. univ. dr. av. Valeriu STOICA care a fost îndrumătorul autorului în redactarea tezei de doctorat ce a stat la baza lucrării publicate, observând minuțiozitatea și complexitatea cercetării, l-a încurajat pe autor, sau doctorand, cum amintea cu haz din când în când, să cuprindă și să dezvolte informațiile într-o carte, o asemenea cercetare fiind necesară pentru doctrina juridică românească, având în vedere lipsa unor lucrari temeinic scrise pe un subiect foarte important.
Trimiterile către etapa doctorală, în care totul a început, nu au fost rare, cei doi profesori povestind cu drag despre încurajările de a lansa cartea, aduse doctorandului ale cărui muncă și temeinicie le-au observat încă de pe atunci.

În continuarea discuțiilor, a făcut câteva mențiuni Redactorul-șef al editurii C.H. Beck, Andreea Alexe, care a vorbit bazându-se pe experiența avută din spatele formării cărții. Fiind un eveniment editorial cu așa de mare încărcătură, mai ales pentru lumea juriștilor, redactorul-șef a punctat importanța pe care o are redactarea unei asemenea lucrări mulțumind autorului pentru inițiativă și pentru felul frumos în care au dus la bun sfârșit acest proiect.

În final, cuvântul i-a revenit domnului Daniel MOREANU care a trasat parcursul și motivele care l-au determinat să întocmească această lucrare. A vorbit și dânsul despre perioada doctoratului și despre susținerea primită din partea celor doi profesori prezenți, precum și despre necesitatea clarificării aspectelor în ceea ce privește instituția juridică a fiduciei și a trust-ului. Au fost menționate atuurile cărţii, evidenţiind cu preponderenţă analiza de drept comparat ce a stat la baza lucrării.

Tiparul a fost oferit de Editura C.H. Beck, care a pus cerneala pe hartie și a acordat, împreună cu autorul, multe ore de muncă în pregătirea versiunii de tipar, pentru ca produsul să ajungă în forma finală. Vorbitorii au prezentat, pe scurt, aspecte actuale privitoare la fiducie și echivalentul de drept anglo-saxon al acesteia, și anume trust-ul, precum și la oportunitatea publicării unei astfel de analize, cartea abordând un subiect care constituie prima și singura astfel de lucrare în dreptul românesc.
Atmosfera colegială, povestirile entuziaste și dezbaterile pe tema fiduciei și a trust-ului au fost purtate mai departe și după finalul prezentării, care s-a încheiat cu discuții deschise între participanți și autor.