Completarea O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susţinerea fermelor de familie

În Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie a.c. a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susţinerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Post-ul Completarea O.U.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susţinerea fermelor de familie apare prima dată în legalis.