CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA” – ediția a VII

Conferința este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinței pot fi susținute lucrări din toate domeniile știintelor juridice, care vor fi înscrise, în functie de conținutul lor, într-una dintre cele trei secțiuni: I. Drept public; II. Drept privat; III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică platind o taxă suplimentară.

TOȚI AVOCAȚII PARTICIPANȚI LA CONFERINȚĂ VOR PRIMI 20 DE PUNCTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ.

Indexare

Conferinta este indexată în Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters (Clarivate Analytics)

Locul de desfașurare

Conferința va avea loc în Academia de Studii Economice din București.

Invitați în deschidere

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul :
– prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București
– prof. univ. dr. Veronica Natalia Stoica, decan al Facultății de Drept și Administrație Publică, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
– prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
– prof. univ. dr. Flavius Baias, decan al Facultății de Drept, Universitatea din București
– avocat dr. Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

Moderator
– prof. univ. dr. Camelia Florentina Stoica, şef al Departamentului Drept din Academia de Studii Economice din București

Publicații

 • Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
  În revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Thomson Reuters. Cele mai bune lucrări înscrise la conferință vor fi publicate în numărul din decembrie 2017 al revistei.
 • În volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional în domeniul științelor juridice: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers, ADJURIS – International Academic Publisher
 • în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, SSRN): International Journal of Business Governance and Ethics, Acta Juridica Hungarica, Dreptul, Revista de Drept Public, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Perspectives of Business Law Journal.

Reduceri de la taxele de participare

 • Membrii universităților/instituțiilor/firmelor partenere ale Societatii de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere între 15 și 20% din taxa de înscriere. Pentru a vedea lista universităților/instituțiilor/firmelor partenere clic aici.
  ! Societatea de Științe Juridice și Administrative este deschisă în vederea încheierii de noi parteneriate cu universități și organizații științifice și profesionale pentru promovarea excelentei in cercetarea academica.
 • Membrii Societatii de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere de cca. 25% din taxa de înscriere la toate evenimentele organizate de Societate.
  ! Daca doriti sa dobanditi calitatea de membru in Societatea de Științe Juridice și Administrative clic aici.

Termene limită

 • 10 noiembrie 2017: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferința, fie cu optiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferinta.
 • 15 noiembrie 2017: trimiterea textului integral al lucrării științifice în limbile romană și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
 • 18 noiembrie 2017: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
 • 20 noiembrie 2017: plata taxei de participare.

Președintele Comitetului de organizare
conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU

Organizatori:
Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucuresti
Societatea de Stiinte Juridice si Administrative

Vizitati site-ul Conferintei:
www.businesslawconference.ro

Pe site găsiți mai multe informații despre condițiile de înscriere, taxa de participare, posibilitatea de a înscrie două lucrări științifice, cerințele de redactare pentru lucrările științifice, publicațiile conferinței, programul științific, parteneri, serviciul de traduceri în limba engleză oferit autorilor.

Urmariți-ne pe:
www.facebook.com/BusinessLawConferences
www.linkedin.com/company/business-law-conference

E-mail:
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința la adresa de email:
catalin.sararu@businesslawconference.ro