Aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

În Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5.062/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar.