Schemă de ajutor de stat nouă pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2

În Monitorul Oficial nr. 844 din 25 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1.493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.