Drept administrativ. Volumul II. Editia 4. Dana Apostol Tofan

Lucrarea urmărește o abordare simplă, simplificată și sistematizată a instituțiilor fundamentale care se studiază, de regulă, la disciplina Drept administrativ.

Într-un anumit sens, propunem studenților, tuturor celor interesați de lămurirea unor probleme legate de sfera dreptului administrativ și științei administrației o „prezentare atipică” a unor simple note de curs. Față de metoda tradițională de redactare a manualelor, concepute de regulă sub forma unor lucrări structurate în părți sau titluri, capitole, paragrafe, secțiuni etc., această lucrare are în vedere o modalitate diferită de abordare a acestei discipline, din dorința de a facilita accesul la informație, printr-o prezentare cât mai sintetică și la obiect a instituției analizate.