Derogare de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar,

În Monitorul Oficial nr. 903 din 17 noiembrie a.c. a fost publicată Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014.