Hotărâre prelabilă cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

În Monitorul Oficial nr. 914 din 22 noiembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 73 din 16 octombrie 2017 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluţionat sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secţia civilă în vederea dezlegării următoarei probleme de drept: „dacă, în situaţia în care prima instanţă a respins cererea de acordare a penalităţilor întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea pronunţată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel”.