Completarea Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

În Monitorul Oficial nr. 917 din 22 noiembrie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 144/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.