Hotărâre prealabilă privind dispoziţiile art. 5 pct. IV lit. с), art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002

În Monitorul Oficial nr. 916 din 22 noiembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 53 din 3 iulie 2017 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a soluţionat sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „în interpretarea dispoziţiilor art. 5 pct. IV lit. с, art. 44 lit. n) din Legea nr. 76/2002, raportate la art. 34 şi art. 36 din Legea nr. 393/2004, să se stabilească dacă indemnizaţia de şomaj poate fi cumulată cu indemnizaţia de şedinţă de către consilierii locali, având în vedere şi considerentele din Decizia nr. 54 din 4 iunie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, precum şi din Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, pronunţate în soluţionarea unor recursuri în interesul legii”.