Hotărâre prealabilă. Aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind calea de atac în materia contenciosului administrativ

În Monitorul Oficial nr. 930 din 27 noiembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 17 din 18 septembrie 2017 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluţionat sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la „interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ”.