Modificări aduse formularului (050) „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului

În Monitorul Oficial nr. 959 din 5 decembrie a.c. a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.309/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.