Nelegalitatea ridicării de avansuri din dividende

În activitatea practică există, de mai mulţi ani, serioase neclarităţi asupra următoarei probleme: dacă la societăţile comerciale, înregistrate cu profit, se pot ridica avansuri din dividende în timpul anului? Din dispoziţiile legale în vigoare, redate mai jos, rezultă că AVANSURI din dividende nu se pot ridica, nici în timpul anului, şi nici după încheierea unui an fiscal, chiar dacă o societate comercială se înregistrează cu profit.

The post Nelegalitatea ridicării de avansuri din dividende appeared first on Infolegal.ro.