Hotărâre prealabilă. Executarea silită a titlurilor executorii – hotărâri judecătoreşti privind creanţe bugetare

În Monitorul Oficial nr. 969 din 7 decembrie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 66 din 2 octombrie 2017 prin care Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a pronunţat asupra sesizării formulată de Tribunalul Bacău – Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 623 din Codul de procedură civilă raportat la art. 220 alin. (3) şi (5) şi art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 3 pct. 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.