DCC nr. 653/2017. Dispoziţiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 sunt neconstituţionale

În Monitorul Oficial nr. 1002 din 18 decembrie a.c. a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 653 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7), art. 57 lit. b), art. 59 alin. (7), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (2) şi ale art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.