Noul formular 311 și instrucțiunile de completare, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 188/2018

În Monitorul Oficial nr. 121 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 188/2018.pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.