RIL admis. Decizia 27/2017. Interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (4) și art. 9 din Legea nr. 8/2006

În Monitorul Oficial nr. 163 din 21 februarie a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27 din 4 decembrie 2017 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la stabilirea competenței materiale și funcționale în soluționarea litigiilor având ca obiect contestația îndreptată împotriva deciziilor de încetare a plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006, formulată de membrii uniunii de creatori care au și statut de pensionari din sistemul pensiilor militare de stat și din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, respectiv stabilirea naturii litigiului, dacă este un litigiu de asigurări sociale sau de contencios administrativ.