Din 2018 BCA într-un nou format

Unificarea practicii judiciare constituie un deziderat urmărit atât de legiuitor – prin reglementarea recursului în interesul legii şi a procedurii pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, de Consiliul Superior al Magistraturi – prin reglementarea unor proceduri administrative de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară, de Institutul Naţional al Magistraturii – prin organizarea unor activități specifice de formare profesională, de profesioniștii dreptului, cât şi de orice persoană implicată în proceduri judiciare, fiind reclamată şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, cât şi de Comisia Europeană prin MCV.

Interesul pentru dezbaterea acestor probleme a făcut ca începând cu anul 2015 revista Curierul Judiciar să găzduiască o rubrică permanentă dedicată practicii judiciare neunitare. Pe de altă parte, prezentarea practicii unitare cu privire la o anumită problemă de drept sau cel puţin a unor tendinţe jurisprudenţiale este la fel de importantă, în acest sens fiind şi publicarea de către INM a minutelor întâlnirilor președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel.

De aceea, pornind de la modul de adnotare a hotărârilor judecătoreşti în revistele de specialitate interbelice, s-a apreciat utilă prezentarea în Buletinul Curţilor de Apel, a cărui tradiţie Editura C.H. Beck o continuă de mai bine de 10 ani, a situațiilor în care o soluţie la o anumită problemă de drept se regăsește şi în alte hotărâri judecătorești, vădind cel puțin o tendință a jurisprudenței spre o anumită soluție a cărei consistenţă va putea fi apreciată de la caz la caz în funcţie de numărul de soluţii similare. Această modalitate de adnotare constituie o a doua componentă a cercetării practicii judiciare naţionale, complementară celei dedicate jurisprudenţei neunitare.

Chiar dacă numărul foarte mare de hotărâri judecătoreşti care se pronunţă în fiecare an în România face practic imposibilă verificarea tuturor soluţiilor pronunţate cu privire la o anumită problemă de drept astfel încât să se poată afirma dincolo de orice îndoială cu jurisprudenţa este unitară cu privire aceasta, totuşi, profitând de numărul mare de hotărâri relevante publicate în ultimii 10 ani în Buletinul Curților de Apel şi Buletinul Casaţiei şi acumulate în Legalis.ro, se poate face o cercetare a jurisprudenţei instanţelor naţionale care să acopere atât o perioadă semnificativă de timp, cât şi un număr de hotărâri judecătoreşti semnificativ cel puţin statistic.

Ca urmare, începând cu numărul 1/2018 al Buletinului Curţilor de Apel deciziile publicate vor beneficia de adnotări realizate de un colectiv de judecători din cadrul mai multor curţi de apel, respectiv:

  • judecător Răzvan Anghel – Curtea de Apel Constanţa
  • judecător Alin Văsonan – Curtea de Apel Oradea
  • judecător Liliana Palihovici – Curtea de Apel Iaşi
  • judecător Dan Năstase – Curtea de Apel Constanța

Notele vor evidenţia soluţii similare publicate anterior, dar şi nepublicate, precum şi soluţii asupra unor chestiuni colaterale.

În măsura în care se vor identifica şi soluţii contrare fie de către redactori, fie de către cititori, care sunt invitaţi să contribuie activ, problemele de drept se vor muta în paginile Curierului Judiciar în rubrica dedicată, într-o încercare de partajare a „competenţei” materiale.

Propunerile pot fi trimise pe adresa redacției revistei bca@beck.ro

În noul format nu ne propunem adnotarea fiecărei decizii publicate în fiecare număr al revistei, putând fi vorba de situaţii în care soluţiile pronunţate vizează probleme de drept inedite. Desigur, tot ca urmare a numărului foarte mare de hotărâri judecătorești pronunţate în fiecare an, este greu să se mai practice în prezent adnotări de tipul celor întâlnite în perioada interbelică prin care se indica faptul că este pentru prima dată când o instanţă se pronunţa asupra unei anumite probleme de drept. Totuşi, imposibilitatea identificării unor precedente prin mijloacele tehnice existente poate constitui un indiciu că este vorba de o problemă de drept în legătură cu care nu există o jurisprudenţă vastă.

Prin noul format revista Buletinul Curţilor de Apel speră să devină un instrument şi mai util profesioniştilor dreptului.

Mai multe detalii despre revista Buletinul Curților de Apel

Mai multe detalii despre revista Curierul Judiciar

Abonamente REVISTE 2018