DCC 62/2018. Legea pentru modificarea art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice este neconstituțională

În Monitorul Oficial nr. 373 din 27 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 62 din 13 februarie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.