DCC nr. 118/2018. Legea pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc este neconstituțională [Opinie separată]

În Monitorul Oficial nr. 367 din 27 aprilie a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 118 din 19 martie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc. În dezacord cu soluția adoptată – cu majoritate de voturi – prin Decizia CC nr. 118 din 19 martie 2018, au formulat opinie separată judecătorii dr. Marian Enache, conf. univ. dr. Petre Lăzăroiu, conf. univ. dr. Simona-Maya Teodoroiu și conf. univ. dr. Varga Attila.