O nouă procedură de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

În Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.