RIL admis. Interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea urmăririi silite

În Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai a.c. a fost publicată Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11 din 16 aprilie 2018 prin care Completul competent să judece recursul în interesul legii a soluționat recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov referitor la următoarea problemă de drept: „dacă în interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă, efectele suspendării executării silite prin poprirea înființată asupra conturilor bancare se întind numai asupra obligațiilor ce revin terțului poprit în ce privește sumele cu scadență viitoare, existente la data adresei de înființare a popririi, sau și asupra sumelor ce reprezintă încasări viitoare, ulterioare suspendării, care nu existau la data adresei de înființare a popririi”.