DCC nr. 104/2018. Dispozițiile Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 sunt neconstituționale

În Monitorul Oficial nr. 446 din 29 mai a.c. a fost publicată Decizia Curții Constituționale a României nr. 104 din 6 martie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.