Scurte consideratii privind momentul de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor la tabelul preliminar al creantelor

Un subiect care a nascut discutii atat in vechea reglementare a legii privind procedura insolventei – Legea nr. 85/2006, cat si in actuala lege privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa – Legea nr. 85/2014 l-a reprezentat si il reprezinta momentul de la care debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor inregistrate sau, dupa caz, neinregistrate de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in tabel.

Inainte de a face referire la textul articolului de lege care reglementeaza intr-un mod cat se poate de clar de la ce moment incepe sa curga termenul de a formula contestatie, este necesar sa facem o scurta analiza a textelor de lege care au legatura cu dispozitiile legale care ne intereseaza.

Astfel, art. 110 din Legea nr. 85/2014 prevede urmatoarele:

„(1) Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului cu mentiunile prevazute la art. 5 pct. 68.

(2) La creantele care beneficieaza de o cauza de referinta se vor arata titlul din care izvoraste dreptul de preferinta, rangul acesteia si, daca e cazul, motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabel sau au fost inlaturate.

(3) Tabelul preliminar de creante va fi, totodata, publicat in BPI. Dupa publicare, creditorii inscrisi in tabelul preliminar de creante pot participa la adunarile creditorilor.

(4) Odata cu publicarea tabelului in BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de indata notificari creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate, precizand totodata si motivele”.

Art. 111 din Legea nr. 85/2014 dispune urmatoarele:

„(1) Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii fata de tabelul de creante, cu privire la creantele si drepturile trecute sau, dupa caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar in tabel.

(2) Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de 7 zile de la data publicarii in BPI a tabelului preliminar, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata”.

Prin urmare, potrivit dispozitiilor art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, contestatiile impotriva tabelului preliminar al creantelor trebuie depuse intr-un termen de 7 zile de la data publicarii in BPI a tabelului preliminar. Astfel, daca ne raportam strict la acest text de lege care reglementeaza intr-un mod cat se poate de clar faptul ca eventualele contestatii impotriva tabelului preliminar al creantelor se depun intr-un termen de 7 zile de la data publicarii tabelului preliminar in BPI, este destul de limpede si fara echivoc ca un justitiabil trebuie sa se conformeze acestor dispozitii. Insa apreciez ca nu trebuie trecute cu vederea dispozitiile articolului precedent, in speta cele ale art. 110 alin. 4 si sa incercam ca privim ca un tot unitar, si nu separat, atat prevederile art. 110 alin. 4 cat si cele ale art. 111 alin.2 din lege.

Legiuitorul a dorit sa instituie, prin reglementara prevazuta de alin. 4 al art. 110 din Legea nr.85/2014, posibilitatea creditorului de a lua cunostinta de motivele de fapt si de drept care l-au determinat pe administratorul judiciar/lichidatorul judiciar sa inlature sau sa treaca partial in tabelul preliminar creantele sau drepturile de preferinta. Prin aceasta obligatie ce ii incumba administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, i se asigura astfel creditorului dreptul de a-si formula apararile in deplina cunostinta in eventualitatea formularii unei contestatii.

Analizand dispozitiile art. 110 alin. 4 precum si cele ale art. 111 alin. 2, am afirmat ca cele doua dispozitii legale mai sus citate trebuie coroborate si privite ca intr-un tot unitar si nu separat. Afirm aceste aspecte potrivit urmatorului rationament, rationament care apreciez ca a dorit sa il aiba in vedere si legiuitorul: i se asigura creditorului dreptul la aparare ce reprezinta un drept fundamental, cat si dreptul la un proces echitabil, deoarece i se comunica de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, odata cu publicarea tabelului in BPI, masurile dispuse cu privire la creanta sa. In aceasta modalitate, creditorul poate lua cunostinta de masurile intreprinse de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar si poate sa isi formuleze, in cadrul contestatiei, aparari necesare si pertinente.

Sintagma „odata cu” folosita de catre legiuitor in textul art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 si care inseamna concomitent, simultan (potrivit Dictionarului explicativ al limbii romane), il obliga pe administratorul judiciar sa notifice in acelasi timp in care publica in BPI tabelul preliminar de creante si creditorii despre masurile luate cu privire la motivele ce l-au determinat sa inlature sau sa inregistreze doar partial creantele acestora sau drepturile de preferinta in tabelul preliminar si sa expedieze notificarile catre acestia de indata, adica imediat. Astfel, simultan:

  • Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar publica tabelul preliminar de creante
  • Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar notifica creditorii si le expedieaza aceste notificari

Prin indeplinirea in mod simultan si corelativ a celor doua obligatii ce ii revin, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar isi indeplineste in mod legal obligatia de a publica tabelul preliminar de creante iar creditorii iau cunostiinta intr-un termen rezonabil de motivele administratorului judiciar, asigurandu-se dreptul acestora din urma la un proces echitabil in eventualitatea formularii unor contestatii.

Problemele apar atunci cand care administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu isi indeplineste intocmai obligatia prevazuta de catre art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, conturandu-se trei ipoteze: (1)  nu trimite, odata cu publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor, notificarea creditorilor; (2) redacteaza notificarea in acelasi timp cu publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI, insa o expedieaza la o data ulterioara, neexistand insa nicio sanctiune impotriva sa fata de neindeplinirea acestei obligatii legale si (3) redacteaza notificarea ulterior publicarii in BPI a tabelului preliminar de creante, comunicarea catre creditor realizandu-se mult mai tarziu.

Evident ca si in aceasta situatie creditorul este cel catre trebuie sa dea dovada de diligenta in vederea studierii BPI.

Potrivit art. 180 alin. 1 Cod procedura civila “Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanta si reprezinta intervalul de timp in care poate fi indeplinit un act de procedura sau in care este interzis sa se indeplineasca un act de procedura”. Alin. 2 al art. 180 prevede ca “in cazurile prevazute de lege, termenul este reprezentat de data la care se indeplineste un anumit act de procedura”.

Conform art. 185 alin. 1 din Cod procedura civila „Cand un drept procesual trebuie exercitat intr-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitarea dreptului, in afara de cazul in care legea dispune altfel. Actul de procedura facut peste termen este lovit de nulitate”.

Raportandu-ne la aceste texte legale, se constata ca termenul de formulare a contestatiei impotriva tabelului preliminar de creante este unul legal si, potrivit art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, acesta incepe sa curga de la data publicarii tabelului preliminar in Buletinul procedurilor de insolventa si nu de la un alt moment, cum ar fi cel al primirii notificării reglementate de art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

Am sustinut ca dispozitia legala instituita de prevederile art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 nu trebuie privita doar de sine statatoare. Exercitarea drepturilor procesuale nu trebuie sa fie ingradita, chiar si partial, de nerespectarea de catre administratorul judiciar a obligatiilor legale ce ii revin. Tocmai de aceea legiuitorul a instituit si prevederea legala cuprinsa in art. 110 alin. 4. Notificarea creditorilor trebuie sa aiba loc inainte de expirarea termenului legal de a contesta de catre acestia masurile administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, apreciindu-se de catre legiuitor ca un interval de 7 zile este rezonabil pentru ca notificarea sa fie receptionata de catre creditor.

Daca legiuitorul nu ar fi dorit sa aiba in vedere si notificarea creditorilor de catre administratorul judiciar/lichidatorul judiciar cu privire la masurile dispuse de catre acesta in tabelul preliminar de creante, apreciez ca atunci nu ar mai fi existat ratiunea instituirii art. 110 alin. 4, ci ar fi existat doar prevederea art. 111 alin 2. De aceea afirmam mai sus ca cele doua dispozitii legale nu trebuie sa fie privite separat, ci intr-un tot unitar.

Concluzionand cu privire la cele mentionate, se constata ca dispozitiile art. 111 alin. 2 din Legea nr. 84/2014 nu ofera protectia necesara creditorilor. Jurisprudenta nu este pe deplin unitara in ceea ce priveste momentul de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor la tabelul preliminar al creantelor. Creditorii trebuie sa fie protejati in apararea drepturilor si intereselor lor iar faptul ca termenul de depunere al contestatiilor se raporteaza de la momentul publicarii tabelului preliminar al creantelor in BPI de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar aduce o ingradire acestor drepturi si interese. Creditorilor trebuie sa li se asigure efectiv luarea la cunostinta a notificarii administratorului judiciar/lichidatorului judiciar cu privire la masurile dispuse iar acest aspect nu se poate realiza decat prin comunicarea catre creditori a notificarii administratorului judiciar/lichidatorului judiciar potrivit codului de procedura civila. Prin urmare, propunem modificarea Legii nr. 85/2014 in acest sens.

Decebal Oroviceanu – Consilier juridic
Avestis International SRL