Conferința de Drept „TRANSILVANIA”, Ediția I, Brașov, 22-23 martie 2019

Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov, Societatea Civilă de Avocați Piperea și Asociații, Societatea Civilă de Avocați Savu și Asociații, S.O.R.O.C.A.P.P. (Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private);

În parteneriat cu:

Facultatea de Drept din cadrul Universității Babes-Bolyai; Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova; Facultatea de Drept din cadrul U.M.F.S.T. din Târgu Mureș; Baroul Brașov; Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – Centrul Teritorial Brașov; Baroul Mureș; Baroul Harghita; Camera de Comerț și Industrie Brașov; Editura C.H. BECK; Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri;

Organizează

CONFERINȚA DE DREPT „TRANSILVANIA”
Ediția I, Brașov, 22-23 martie 2019
„Arhitectura și formarea progresivă a noului Cod comercial al României”

Evenimentul științific va avea loc în sala de Conferințe „Europa” a Hotelului Aro Palace din Brașov și se va desfășura pe parcursul a două zile:

 • Vineri, 22 martie 2019, în intervalul orar 15:00 – 19:00;
 • Sâmbătă, 23 martie 2019, în intervalul orar 09:00 – 13.00.

La evenimentul științific vor participa reputați specialiști ai dreptului comercial, deopotrivă practicieni și teoreticieni ai dreptului, cadre didactice universitare de la cele mai importante facultăți de drept din țară.

Evenimentul științific se va desfășura pe 3 paneluri:

 1. Motivația, destinația și principiile noului Cod comercial.
 2. Teoria generală a obligațiilor comerciale. Contractele civile ale comercianților;
 3. Probleme de actualitate din practica judiciară referitoare la societăți, fiscalitate și insolvență.

Prin expunerile cu caracter interactiv, speakerii vor oferi soluții tranșante și argumentate la cele mai spinoase probleme de drept din practica judiciară actuală ce se circumscrie ariei dreptului comercial precum și ramurilor de drept interferente, caracterul acestei manifestări științifice fiind unul de interdisciplinaritate juridică în scopul corelării și integrării în fondul legislativ actual a viitorului Cod comercial al României.

Conferința se adresează cu precădere juriștilor (avocați, consilieri juridici, judecători,  notari, mediatori, practicieni în insolvență, etc.), dar și studenților facultăților de drept și chiar oamenilor de afaceri care doresc să implementeze soluții preventive și de securizare a activității comerciale.

Detaliile și condițiile de participare vor fi postate pe site-ul SOROCAPP, www.jus.ro, precum și pe site-ul Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov, https://drept.unitbv.ro

Președintele Comitetului de organizare

Lector univ. dr. av. Codruț SAVU
Facultatea de Drept – Universitatea Transilvania din Brașov

Agenda Conferinței

Cuvânt de deschidere:

 • Profesor univ. dr. Cristinel MURZEA, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania”, Brașov.
 • Profesor univ. dr. av. Gheorghe PIPEREA, Facultatea de Drept, Universitatea din București.1. Motivația, destinația și principiile noului Cod Comercial.

Speakeri:

 • Profesor univ. dr. Smaranda ANGHENI, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, București
  Faptele de comerț de la Codul Comercial la Codul Civil și perspectivele reglementării acestor în noul Cod Comercial Român.
 • Profesor univ. dr. av.Lucian-Bernd SAULEANU, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, 
  Pentru un nou regim juridic al societății cu răspundere limitată.
 • Profesor univ. dr. av.Titus PRESCURE, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania”, Brașov
  Înregistrarea și evidența comercianților în viitorul Cod Comercial.
 • Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,
  Întreprinderea – cheia de boltă a noului Cod Comercial.
 • Dr. Ionița COCHINȚU, magistrat asistent, Curtea Constituțională a României; cadru didactic asociat, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) București,
  Codul comercial – necesitatea unei noi paradigme la nivel european si, implicit, national privind reconfigurarea cadrului legal aplicabil societăţilor.

 Pauză de cafea

 Masă rotundă „Necesitatea unui nou Cod Comercial pentru mediul de afaceri românesc”

Moderator:
Profesor univ. dr. av. Gheorghe PIPEREA, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Participă:
Senator Adrian ȚUȚUIANU
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR
Prof. univ. dr. Nasty VLĂDOIU, Universitatea „Transilvania”, Brașov; președinte, Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România

 1. Teoria generală a obligațiilor comerciale. Contractele civile ale comercianților.

Speakeri:

 • Profesor univ. dr. av. Gheorghe PIPEREA, Facultatea de Drept, Universitatea din București,
  Contractele comerciale relaționale și lecția echilibrului.
 • Conferențiar univ. dr. av. Vasile NEMEȘ, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, București,
  Raporturile comerciale unilaterale. 
 • Conferențiar univ. dr. av. Luminița TULEAȘCĂ, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București,
  Reconfigurarea patrimoniilor de afectațiune comercială și a fiduciei prin noul Cod comercial al României.
 • Conferențiar univ. dr. av. Maria DUMITRU, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
  Răspunderea contractuală, încotro? („Cereți și vi se va da … Fiindcă oricine cere capătă?”).
 • Av. drd. Alexandru RĂȚOI,
  Tranziția de la un cod la altul: evoluția admisibilității probei testimoniale în materie comercială.

3. Probleme de actualitate din practica judiciară referitoare la societăți, fiscalitate și insolvență.

Speakeri:

 • Profesor univ. dr. Radu BUFAN, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, 
  Obligațiile implicite de cooperare ale comercianților. Probele pe care vânzătorul / prestatorul trebuie să le furnizeze cumpărătorului / beneficiarului pentru deducerea TVA.
 • Profesor univ. dr. av. Ioan SCHIAU, Director Departament, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” din Brașov
  Să fie secret, dar să știm și noi. Votul secret în adunarea generală a acționarilor.
 • Conferențiar univ. dr. av. Ciprian Adrian PĂUN, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca,
  Transferul obligațiilor fiscale dinspre patrimoniul de afectațiune (dinspre „RO”) spre venitul personal (spre „CNP”). Radierea și transferul obligațiilor fiscale prin operațiuni informatice.
 • Conferențiar univ. dr. Andreea Teodora STĂNESCU, conferențiar univ. dr. Șerban Alexandru STĂNESCU, av. drd. Iulia GOLGOJAN,
  Aspecte controversate în determinarea instanței de judecată competente material să soluționeze litigiile cu profesioniștii.
 • Lector univ. dr. av. Manole – Ciprian POPA, Facultatea de Drept, Universitatea din București,
  Natura juridică a grupului de societăți.
 • Lector univ. dr. av. Codruț – Nicolae SAVU, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania”, Brașov,
  Problemele „civile – comerciale” ale unei creanțe cedate și neachitate în timpul procedurii insolvenței.
 • Lector univ. dr. av. Raul-Felix Hodoș, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Tîrgu Mureș,
  Particularități privind creanțele fiscale în procedura insolvenței.
 • Dr. Dragoș CĂLIN, Director Direcția Juridică, SIF Transilvania, Brașov,
  Titlu rezervat.

Președintele Comitetului de organizare

Lector univ. dr. av. Codruț SAVU
Facultatea de Drept – Universitatea Transilvania din Brașov