Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole

Lucrarea reprezintă un comentariu amănunțit al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (M.Of. nr. 213 din 29 martie 2017), autorul corelând dispozițiile actelor normative naționale referitoare la piața de capital cu cele de la nivel european și internațional.

Comentariul este caracterizat de efortul analizării legislației aplicabile în prezent emitenților de instrumente financiare, fiind construit pe doi pe doi piloni: cel academic și cel practic.

Astfel, sunt descrise și explicate instituții juridice esențiale ale dreptului pieței de capital, cum ar fi anumite instrumente financiare non-clasice, certificatele pentru diferență, contractele futures, opțiunile, swap-urile, instrumentele pentru transferul riscului de credit (CDS-urile), certificatele de depozit, contractele forward, dar și noțiuni importante de drept societar, precum acțiunea concertată, noțiunea de persoană controlată etc.