Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Ediția 3

Comentariul Codului de procedură penală are drept punct de plecare textul noului Cod de procedură penală și al Legii de punere în aplicare a acestuia și oferă cititorului informația necesară pentru a putea înțelege, interpreta și aplica noua legislație procesual penală.

Structura comentariilor, care cuprind atât interpretarea textului, cu explicații de ordin teoretic, cât și clarificări privind modul de aplicare a normelor, cu soluții de ordin practic, este astfel concepută încât să prezinte o maximă utilitate nu doar pentru orientarea cititorului, ci și pentru promovarea unor direcții corecte și coerente în plan legislativ și jurisprudențial.

La realizarea acestei lucrări au contribuit juriști recunoscuți pentru calitățile lor profesionale și științifice, membri ai Comisiei de elaborare a Proiectului noului Cod de procedură penală și/sau ai Comisiei de elaborare a Proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură penală, efortul lor fiind de a pune la dispoziție un ghid care să conțină răspunsuri imediate, clare și relevante, întemeiate pe solide explicații teoretice.

Coordonator Mihail Udroiu
Autor(i) Andrei Viorel Iugan, George Zlati, Claudia Jderu, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Mihai Popa, Alexandra Mihaela Șinc, Lucreția Albertina Postelnicu, Constantin-Cristinel Meceanu, Marius Bogdan Bulancea, Isabelle Tocan, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Daniel Grădinaru, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Iuliana Nedelcu, Mihaela Vasiescu, Sergiu Bogdan, Sebastian Răduleţu, Radu Slăvoiu, Amalia Andone-Bontaş